Vrijmetselaars
Introductie
Symbolen
Rituelen
Het geheim

 


Zoektocht naar het universele

De hedendaagse Vrijmetselarij is opgericht in Londen in 1717. Haar werkwijze en inrichting is afgeleid van de Middeleeuwse bouwgilden. In deze operatieve bouwgilden werd met gereedschap gewerkt en de zuivere kubieke stenen vormden uiteindelijk in een complex totaalplan een adembenemende kathedraal.

Deze operatieve arbeid werd het uitgangspunt van het speculatieve werken aan jezelf. De manier van werken van de bouwgilden en de instrumenten waar gebruik van werd gebruikt (bijvoorbeeld de bekende passer en winkelhaak) bleken zeer geschikt om niet alleen in de fysieke zin van het woord te gebruiken. Het zijn metaforen en symbolen waar de werkelijkheid mee kan worden benaderd. Het interpreteren van deze symbolen is aan iedere individuele vrijmetselaar. Een vrijmetselaar hakt niet letterlijk aan een stuk steen dat een klein onderdeel van een gebouw vormt, maar werkt actief aan zichzelf om een onderdeel te vormen van een zich ontwikkelende en betere samenleving.