vmlogo

Vrijmetselaars
Introductie
Symbolen
Rituelen
Het geheim

 


 

Zoektocht naar het universele

Een vrijmetselaar heeft een zekere gevoeligheid voor het levensbeschouwelijke. Vragen naar de zin van het leven zijn niet met regels en dogma’s te beantwoorden, deze worden dan ook niet door de Vrijmetselarij geboden. De leden zoeken op hun eigen manier zelfstandig en onafhankelijk waarheid.


De vrijmetselaar houdt zich enerzijds bezig met de altijd door mensen gestelde vraag naar zelfkennis en naar de verhouding met de medemens. Het ontwikkelen van zelfkennis wordt door de vrijmetselaar gezien als een voortdurend bouwen aan jezelf. Het andere element richt zich op het onnoembare en de tegenstelling tussen licht en donker waar het leven uit bestaat. De unieke werkwijze van de Vrijmetselarij kenmerkt zich door het werken met symbolen en rituelen.